... op de webstek van De Blauwe Bloem!


 

Beste lezer,

Wij danken U voor de tijd en de moeite die U neemt om onze webstek te lezen en voor de belangstelling die U daarmee voor De Blauwe Bloem aan de dag legt. U kunt hier op een praktische manier kennismaken met een nieuwe visie op economie die recht doet aan de mensen van deze tijd.

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷  ACADEMIE OP ZATERDAG  ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

Binnenkort worden in De Blauwe Bloem op zaterdagochtend zes maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd: Naar een Nieuwe Economie. Deze reeks is bedoeld voor eenieder die in de gaten heeft dat we in de nabije toekomst een nieuwe vorm van economie nodig zullen hebben, voor onszelf maar nog veel meer voor onze kinderen en kleinkinderen.

Voor het volgen van deze reeks bijeenkomsten is in het geheel geen specifieke voorkennis nodig, wel bereidheid om zich met nieuwe ideeën uiteen te zetten. En dan bedoelen we ook écht nieuw in de zin van de beroemde uitspraak van Albert Einstein:

We kunnen problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken waarmee we die problemen veroorzaakt hebben.

Praktische gegevens zijn te vinden op de webstek van de AE-Vereniging (klik hiernaast >>>), pagina 'Studiegroepen'.

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷  ACADEMIE OP ZATERDAG  ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷Door in het menu aan de linkerzijde aan te klikken kunt U stukjes lezen over de achtergronden en praktijk van de winkel De Blauwe Bloem. Het menu is zo opgevat dat U in laagjes te werk kunt gaan: hoe lager U aanklikt, des te dieper U in de materie duikt. We hebben geprobeerd U de informatie zo gevarieerd mogelijk te presenteren. Daardoor is er inhoudelijk wel wat overlapping tussen de verschillende delen.

Enige voorkennis op economisch gebied is voor het lezen van deze webstek helemaal niet nodig; we doen alleen maar beroep op Uw gezonde boerenverstand. Het enige wat U op moet brengen is de bereidheid om gezichtspunten die vandaag nog niet erg gebruikelijk zijn, zonder vooroordelen tegemoet te treden. Of zoals dat in het engelse taalgebied klinkt:


“Don’t say ‘No!’, just say ‘Oh!’.”

 
We wensen U veel leesplezier!
Mia Stockman en Luuk Humblet


Volgende pagina: Waar, wanneer en hoe kunt U ons bereiken?