De Biologisch-dynamische Landbouw

… goed voedsel kan alleen voortkomen uit een gezonde landbouw.

In de biologische landbouw wordt bewust geen gebruik gemaakt van kunst- of drijfmest. In plaats daarvan werkt de biologische teler met compost. Die ontstaat uit plantaardig en dierlijk afvalmateriaal dat onder invloed van talrijke organismen zoals bacteriën en wormen is omgevormd tot een rijke voedingsbodem voor de cultuurgewassen. De rol van compost in de landbouw is dus te vergelijken met die van humus in de natuur.

Planten die op zo’n basis worden geteeld, hebben veel minder behoefte aan kunstmatige bescherming tegen parasieten, zodat bestrijding daarvan in de meeste gevallen overbodig is. Waar deze niet gemist kan worden, grijpt de teler niet naar giftige, maar naar natuurlijke bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld brandnetelgier.

De biologische landbouw produceert op die manier niet alleen echte levensmiddelen, die onze gezondheid ten goede komen, maar belast ook het milieu niet. Daarom is een doorgaande overschakeling naar de biologische landbouw alleen maar toe te juichen: biologisch moet gangbaar worden.

De biologisch-dynamische (BD-) landbouw gaat nog een stap verder. Bij deze landbouwmetode wordt het milieu niet alleen ontzien, maar ook daadwerkelijk ondersteund: landschapsverzorging en natuurbescherming zijn in deze landbouw geïntegreerd! Ieder biologisch-dynamisch bedrijf vormt daarbij een (individueel) organisch geheel, waarbij de verschillende ‘organen’ (vee, gewassen, akkers, weiden, bijenkorven, maar ook een stuk ‘natuur’ in de vorm van bijv. heggen, een bosje of een kleine vijver of plas) elkaar ondersteunen. Zulke bedrijven zijn dan ook in principe altijd gemengd, dus met gewassen én dieren. Ze kennen hun eigen kringlopen  van mest- en veevoederproduktie, kompostbereiding enz. en zijn op die manier zo min mogelijk aangewezen op ‘vreemde’ toevoer.

Omdat onze aarde inmiddels toch al behoorlijk verzwakt is, wordt in de BD-landbouw ook gebruik gemaakt  van zorgvuldig bereide dierlijke en plantaardige preparaten, die als een soort homeopatische bodem- en gewasbehandeling fungeren. Voorts past men er een aantal ‘kosmische regels’ toe die door de eeuwen heen (tot de komst van de industriële landbouw) deel hebben uitgemaakt van de traditionele boerenwijsheid: bijv. rekening houden met de maanstanden aan de hemel.

Levensmiddelen afkomstig uit de biologisch-dynamische landbouw dragen het kwaliteitsmerk

Hun hoogwaardige kwaliteit komt in smaak, bewaarbaarheid en voedingswaarde tot uiting. Groenten en fruit, maar ook bijv. vlees en wijn van BD-kwaliteit worden dan ook door topkoks zeer gewaardeerd!

Maar...Volgende pagina: Associatieve economie