Boodschappen besteld, we temmen het Geld.

Doordat de klanten in De Blauwe Bloem hun echte behoeften kenbaar maken, hebben de winkeliers een zakelijk motief om voor hen te werken. Het gebruikelijke winstmotief is daarmee overbodig geworden en nu kan de prijsvorming van de producten op een open, doorzichtige manier worden aangepakt. Wanneer heeft een product een juiste prijs? Als alle mensen die bij de vervaardiging en verhandeling ervan betrokken zijn geweest, voldoende inkomen ontvangen: zie als voorbeeld hiernaast het schema voor een broodprijs. Het uitgangspunt voor een correcte prijsvorming is dat in een gezonde samenleving ieder mens recht heeft op een volwaardig inkomen.

In De Blauwe Bloem hanteren we als eerste stukje van zo’n nieuwe prijs het medewerkersgeld. Het prijspeil van de producten is zo ingesteld, dat de verkoop op zich voor de winkeliers helemaal geen inkomen oplevert; zij hebben er dus ook geen belang bij om die verkoop te stimuleren en zoveel mogelijk ‘omzet te draaien’. Het inkomen van de medewerkers vormt daarentegen het uitgangspunt voor overleg met de klanten, die zich gezamenlijk voor dit inkomen garant stellen door het betalen van een maandelijkse bijdrage. Op die manier zijn de winkeliers ‘bevrijd van het geld verdienen’ en kunnen zij hun capaciteiten gericht inzetten voor de klanten.Volgende pagina: Een Langetermijnbestelling