Gezonde praktijk

Een winkel als praktisch oefenveld

De Blauwe Bloem is een winkel in het centrum van Gent, waar al sinds 1976 levensmiddelen van  biologisch (-dynamisch)e kwaliteit verkocht worden. Sinds 1988 functioneert deze winkel als oefenveld voor de associatieve ekonomie.

In zijn essentie heeft handel niets te maken met ‘geld verdienen’, maar met het verdelen en verzorgen van produkten of diensten die anderen nodig hebben. Als winkeliers van De Blauwe Bloem hebben wij dan ook het werken omwille van het eigen profijt als een niet ter zake doend motief aan de kant gezet. Wat is ons motief om handel te drijven dan wèl?

Als winkeliers weten wij hoe wij aan levensmiddelen van goede kwaliteit kunnen komen en deze op een doelmatige manier in de winkel kunnen krijgen. Er is echter iets wat wij niet weten en wat geen enkele winkelier ooit kàn weten, nl. wat de klanten nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben en hoeveel ze ervan nodig hebben. Dat hangt immers van Uw eigen behoeften als klant af; die hangen samen met Uw voedingsgewoonten en zijn aan veranderingen onderhevig.

Daarom hebben we de winkel zo gestructureerd dat de klanten er zich op een eenvoudige, maar doeltreffende manier als actieve en bewuste consumenten op kunnen stellen. Zij maken aan de winkeliers hun specifieke vragen kenbaar door telkens van te voren aan te geven welke producten ze over enkele dagen nodig zullen hebben. Dat heeft een tweeledig doel: enerzijds krijgen de klanten door vooruit te bestellen al oefenend zicht op hun eigen werkelijke behoeften, anderzijds kunnen de winkeliers hun bekwaamheden gericht inzetten om voor de gevraagde boodschappen van de klanten te zorgen.

Daarnaast heeft De Blauwe Bloem ook een bijzondere structuur ontwikkeld voor de prijsvorming van de producten. Uitgaande van de afname-inschattingen door de klanten enerzijds en van de inkomensbehoefte van de winkeliers anderzijds, worden in de winkel tweemaal per jaar prijsafspraken gemaakt voor het komende tijdvak van zes maanden. Door op deze manier juiste prijzen te betalen stellen de klanten gezamenlijk zich garant voor het inkomen van de winkeliers. Die zijn dus bevrijd van de zorg ‘of ze er wel genoeg aan zullen verdienen’ en ze kunnen zich door het echte, zakelijke motief laten leiden: zorgen voor de producten waar de klanten om gevraagd hebben.

En...Volgende pagina: Gezonde resultaten