Inleiding

We kunnen problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken
die we hebben gebruikt toen we die problemen in het leven riepen.

Albert Einstein


Allerhande maatschappelijke ontwikkelingen en problemen van deze tijd dagen ons uit om voor de grondslagen van ons economische leven een nieuwe oriëntatie te zoeken. 

In de economie gaat het erom waren te produceren of prestaties te leveren die andere mensen nodig hebben.  Met ‘winst maken’ of ‘geld verdienen’ heeft dat in zijn essentie niets te maken. Dat het daar bijna altijd toch mee in verband wordt gebracht, berust op een 18de-eeuwse denkfout.

In onze tijd leidt het vooropzetten van winstbejag als primaire doelstelling van de economie tot absurditeiten zoals bijv. in het ‘gesprekje’ hiernaast is te lezen.

Bovendien heeft concurrentie in het economische leven overproductie, verspilling van grondstoffen, nutteloze kosten en aantasting van het natuur- en cultuurmilieu tot gevolg.

In deze tentoonstelling kunt U op een summiere manier kennismaken met een volwaardig alternatief: dat van de associatieve economie die de voordelen van het kapitalisme behoudt, maar de nadelen ervan vermijdt.

In deze vorm van economie staat niet het geld, maar de mens centraal met zijn bekwaamheden en zijn werkelijke behoeften. Het geld verliest er zijn rol van machts- en manipulatiemiddel, en wordt  herleid tot zijn nuttige functie: die van neutraal ruilmiddel.

Als praktische illustratie vindt U in de tentoonstelling ook een korte beschrijving  van  de  werkwijze  van  de  Gentse  natuurvoedingswinkel De Blauwe Bloem. Deze winkel werkt al sinds 1988 als oefenveld voor een nieuwe manier van handeldrijven, die is gebaseerd op de associatieve economie.Volgende pagina: Op de Hooiaard nam het Vaart