Onderweg naar Overleg.

We zijn in het economische leven als mensen allemaal van elkaar afhankelijk. Omdat bovendien de productiemiddelen (grondstoffen en milieu, mensenarbeid, kapitaal…) beperkt zijn, ligt het voor de hand om ons economische leven niet vanuit broederstrijd, maar vanuit broederschap vorm te geven.

In de associatieve economie wordt concurrentie vervangen door overleg. Het is voor deze economie vooral typerend dat aan de consumenten een actieve rol wordt toebedeeld, zodat ook zij zich voor het geheel medeverantwoordelijk kunnen voelen. De uitgangsvraag voor economisch handelen wordt dan: “Wat is er nodig?” in plaats van: “Wat kan eraan verdiend worden?”.

Associaties zijn overlegplatformen waar de consumenten, handelaren en producenten ‘rond de tafel gaan zitten’. Alle betrokken partijen brengen daar hun ervaring in en komen tenslotte tot afspraken over de hoeveelheden en de prijzen van de producten die gemaakt, verhandeld en afgenomen zullen worden.

Het onvoorbereid op grote schaal willen toepassen van de associatieve economie zou in onze huidige samenleving op veel problemen stuiten. In eerste instantie zullen (kleine) groepen mensen die dat willen, in experimentele structuren met elkaar moeten oefenen en onderzoeken welke praktische resultaten dat oplevert.Volgende pagina: Producten op Naam