Gezonde resultaten

Praktische resultaten van het ‘laboratoriumwerk’

Na achtentwintig jaar praktijk is gebleken dat de werkwijze van De Blauwe Bloem inderdaad op een aantal punten heel wat efficiënter is dan het gangbare anonieme ‘vraag- en aanbod’-mechanisme, dat in de vrije markt zo geroemd wordt, maar dat in werkelijkheid tot grote verspillingen leidt, zeker als het om verse levensmiddelen gaat.

In de eerste plaats hoeven in de winkel doordat de klanten hun boodschappen vooruit bestellen, maar heel weinig producten te worden weggegooid. De verliezen daarvan zouden anders in de prijzen van de wel verkochte producten verrekend moeten zijn.

Voorts worden de boodschappen van elke klant vóór openingstijd van de winkel klaargemaakt door de winkeliers. Dat werkt prettiger en sneller en dus veel efficiënter dan wanneer we eerst alles in de winkelrekken zouden zetten, waaruit de klanten hun producten dan weer bij elkaar moeten zoeken.

Het vooruitbestellen biedt trouwens ook voor de klanten veel voordelen. Zo staan immers de boodschappen per klant op naam gereserveerd; de klant kan ze dus ook kort vóór sluitingstijd af komen halen zonder het risico te lopen dat ze al aan iemand anders zijn verkocht. Bovendien spaart het boodschappen doen op deze manier ook veel tijd: door vooruit te bestellen raakt de boodschappenstroom veel minder versnipperd.

De openingstijden van de winkel zijn beperkter dan gebruikelijk. Ze worden in overleg met de klanten vastgesteld om zo goed mogelijk aan ieders behoefte tegemoet te komen. Daar vloeit dan weer een geringer energieverbruik uit voort, waarvan de kosten anders in de productprijzen verwerkt zouden moeten zijn.

Tenslotte hebben de vooruitbestellingen het ons als winkeliers ook mogelijk gemaakt om met diverse producenten (een fruitteler, tuinbouwbedrijven, een kaarsenfabrikant…) al maanden vooruit afspraken te maken inzake afnames en prijzen van de produkten.

Ook hier geldt weer dat we niet streven naar lage, maar naar juiste prijzen. Eenieder die betrokken is geweest bij de produktie en de verhandeling van een product (boer of tuinder, bakker, waar nodig tussenhandelaar, winkelier) dient namelijk voldoende inkomen te kunnen ontvangen om zijn of haar werk op een zinvolle manier te blijven doen! Op die manier kunnen we als klanten, winkeliers en producenten gezamenlijk de kwaliteit van die producten blijven garanderen.Volgende pagina: Een Expositie met twaalf Panelen